ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 1390/08/26 :: نویسنده : مهدی مستوفی
                         

ادامه مطلب


نوع مطلب : جنگ نرم، 
برچسب ها : بسیج، دانش بسیجی،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 1390/08/26 :: نویسنده : مهدی مستوفی
                          

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 1390/08/25 :: نویسنده : مهدی مستوفی


ادامه مطلب


نوع مطلب : موبایل اسلامی، 
برچسب ها : بسیجی، بسیج وحضوردرصحنه،
لینک های مرتبط :


بسیج به معنی حضور و آمادگی در همان نقطه‌ای است كه اسلام و قرآن و امام زمان (ارواحناه و فداه) و این انقلاب مقدس به آن نیازمند است.
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی)

 

 

نوع مطلب : موبایل اسلامی، 
برچسب ها : بسیج،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 1390/08/24 :: نویسنده : مهدی مستوفیادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : مشت های پولادین، سخنان آقا دردانشگاه افسری،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 1390/07/21 :: نویسنده : مهدی مستوفی


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : صاحب الزمان، یا مهدی، او خواهد آمد...، زمینه های ظهور،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 1390/07/21 :: نویسنده : مهدی مستوفی


ادامه مطلب


نوع مطلب : مذهبی، 
برچسب ها : همه اورا آقا صدا می زنند.،
لینک های مرتبط :


جمعه 1390/07/15 :: نویسنده : مهدی مستوفی
    

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : مشهد، امام رضا، شعربرای مشهد،
لینک های مرتبط :


چرااسرائیل نمیتواند به ایران حمله کند؟؟؟؟                                          

 ادامه مطلب


نوع مطلب : جنگ نرم، 
برچسب ها : اسرائیل، نابودگرپوشالی،
لینک های مرتبط :


بنام خدا و برای خدا و با یاد خدا!

این وصیتنامه رامینویسم تاحجتی باشد تا آنکه بعد از من نگویند نا آگاه ونادان وبی هدف بود.

بلکه من زندگی را ازحسین آموختم که فرمود:

مرگ با عزت بهتراززندگی باذلت است.

باآگاهی کامل وباعشق به الله به این راه آمده ام تا برای رضای او جهاد کنم واگرسعادت پیداکردم به دیدارخدابروم وازاین تن خاکی عروج کنم وبه خدابرسم.

.فرازهایی ازوصیتنامه شهید مرتضی یاغچیان

قائم مقام فرماندهی لشکر31عاشورا.

نوع مطلب : مذهبی، 
برچسب ها : شهید مرتضی یاغچیان،
لینک های مرتبط :


دعا کنید خدا شهادت رانصیب شما کند درغیراینصورت زمانی فرامی رسند

که جنگ تمام میشود ورزمندگان امروزسه دسته میشوند :


-         دسته ای به مخالفت باگذشته خود برمی خیزند وازگذشته خودپشیمان میشوند. 


-         دسته ای دیگر راه بی تفاوتی رابرمی گزینند ودرزندگی مادی غرق میشوند وهمه چیزرافراموش می کنند.


-         دسته ای به گذشته خودوفادار می مانند واحساس مسئولیت می کنند که ازشدت مصائب وغصه ها دق خواهند کرد.


پس ازخدابخواهید که با وصال شهادت ازعواقب زندگی بعدازجنگ درامان بمانید چون عاقبت دودسته ی اول ختم به خیرنخواهدشد وجز دسته ی سوم ماندن هم بسیارسخت ودشوارخواهد شد.                                                                                                                      

نوع مطلب : مذهبی، 
برچسب ها : شهیدحمیدباکری،
لینک های مرتبط :


 درهمه حال پرهیزکارباشید وخدارا حاظروناظر براعمال خود  بدانید.

یاورستمدیدگان ومستمندان جامعه ویاورتمامی مستضعفین  باشید.

مبادا یتیمان وفرزندان شهدا را فراموش کنید.

درراه تحقق اهداف این انقلاب آزادی بخش ازجان ومال خود دریغ  نکنید.

 سلسله مراتب واطاعت ارمسئولین راباتوجه به اصل ولایت رعایت کنید.

درهرزمان وهرمکان بادست وزبان وعمل امربه معروف ونهی ازمنکرکنید.

 

.فرازی ازوصیتنامه شهیدعلی تجلایی

مسئول آموزش نظامی قرارگاه خاتم الانبیا(ص)   

نوع مطلب : مذهبی، 
برچسب ها : شهیدعلی تجلایی،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 1390/07/7 :: نویسنده : مهدی مستوفی

 

مااگرشهدارامیبینیم که خالصانه آمدند وبدو اینکه طالب شهرت ونامی باشند به

 

خاطرهمان نیت خالصی که دارند دراین رقابت سریعا مسابقه رابردند ومارا

 

تنها گذاشتند.چه بسا خوداین عزیزان هیچ موقعی نمیخواستند درجامعه مطرح

 

شوند لیکن چون نیتشان خالص بود مطرح شدند...

 

فراز هایی ازسخنان سرلشکرپاسدارشهیدحسن شفیع زاده

فرمانده توپخانه سپاه.

نوع مطلب :
برچسب ها : شهید حسن شفیع زاده، نیت خالص،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 1390/07/7 :: نویسنده : مهدی مستوفی


 (( آنکسی که حقیقت رانمیداند تبهکاراست))


  (( وآنکسی که میداند و نمیگوید خیانتکار))

نوع مطلب : مذهبی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 1390/07/7 :: نویسنده : مهدی مستوفی

هرجایی که مادرآن قراربگیریم وبه دشمن تیراندازی کنیم.

سنگر=موضع که سه قسم است اصلی.فرعی.یدکی.

جای موضع بایدجای معینی باشد ودشمن ازآن خبرنداشته باشداگردشمن ازموضع اصلی خبردار شده به موضع یدکی میرویم واگراحیانابازکشف کردبه موضع فرعی میرویم.


1 - وقتی که سنگررابایدباعجله بکنیم حفاظت تعجیلی.

2 - وقتی که سنگررا برای ماندن 2ماه یابیشترمیکنیم.


انواع سنگرعبارتنداز:1-سنگریکنفره2-سنگردونفره3-سنگرسه نفره


سنگریکنفره:هرکس بایدبه اندازه قدخودسنگربگیردوطول سنگر روبه طرف دشمن ودرفاصله 90سانتی متری خاکهارابه دو روش میریزیم. 

                                                            

نوع مطلب : جنگ نرم، 
برچسب ها : سنگرگرفتن، فنون سنگرگیری درجنگ،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 1390/07/7 :: نویسنده : مهدی مستوفی

((لشکرپیاده))


هرلشکرشامل3تیپ.


هرتیپ شامل3هنگ.


هرهنگ شامل4گردان ویک ارگان.


هرگردان شامل4گروهان ویک ارگان گردان.


هرگروهان عبارتست از4دسته یا3دسته ویک ارگان.


وظایف ارگان:هرارگان پشتیبانی گروهان خودش رادارامیباشد.

ادامه مطلب


نوع مطلب : جنگ نرم، 
برچسب ها : تاکتیک های جنگی، فنون جنگی، آرایش پیاده نظام، پیاده نظام،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 1390/07/7 :: نویسنده : مهدی مستوفی

نمیدانم چه طورمیشود ازشمانوشت؟وقتی خودم راازآن قدرگمشده میان انبوه جمعیت که گرداگرد ضریحی که نماد جاودانگی است حلقه زده اند بازمی یابم.بی اختیاردست وپایم راگم میکنم خودم را آنقدرناچیزحس میکنم آنطورکه لیاقت درد دل کردن هم ندارم.با شمایی که بزرگی ات ازبزرگی تمام هستی فراتراست.


امامهربانی شما مجابم میکند.


کم کم زبان دلم بازمیشود ولی تاچندلحظه پیش مثل گنگ های مادرزاد هیچ چیز نمیتوانست بگوید.حالاشروع میکند.اززمین وزمان حرف داردکه بگوید برای شما شمایی که سرت شلوغ است اما سالیان سال است گاه وبی گاه به حرف های دل این زایرت گوش میدهی بی آنکه خسه شوی بی آنکه نشنوی یا بی اعتناباشی.


گاهی وقت هاازخودم آنقدرخسته میشوم که تحمل وجود داشتن برایم امکان پذیرنیست.به کوه وبیابان میزنم.دیوانگی میکنم.همه ی کارهایم رافراموش میکنم امابالاخره برمیگردم.به شما پناهنده میشوم. می آیم گوشه ای ازصحن مینشینم.به گنبد طلایی زل میزنم وبه گلدسته ها خیره میشوم.اشک میریزم.زارمیزنم.حرف میزنم.درد دل میکنم.ازخستگی هایم میگویم ومیگویم ومیگویم ازهمه چیز:ازچیزی که بدم می آید ازچیزی که خوشم می ایدو...شما آرام گوش میکنی.و ای بساکه دلداری ام میدهی.سبک میشوم ونگاهم روشن میشود به خانه برمیگردم.


تنها شمایید که میتوانم همه ی چیزها رابرایش بگویم.بی آنکه خجالت بکشم.شرم کنم یا ترس داشته باشم.


یادتان هست آن شب ناگهان دلم هوایی شد.دلتنگم کرد.آنقدرفشارداد که نفسم به شماره افتاد وسراسیمه به دیدارتان آمدم وگوشه ای نشستم.آنقدر غرق حرف زدن شدم که گذشت زمان مرافراموش کرد.آن شب حس میکردم تمام وجودم پرازشماست.


حالاهم که اینجا نشسته ام این گوشه باز هم همان حال دارم .دلم همانطورگرفته است اشک هایم سرازیرشده اند.ازاینجا که بیرون بروم جزغم وغربت چیزدیگری گریبانم رانمگیردولی اینجا آرامم.خودم اینجانشسته ام ولی دلم پرکشیده بالا رفته مثل کبوترانت که دورگنبدت چرخ میزنند.بیرون ازحرم که باشی تمام مردم را میبینی که همه درگیر خودشان هستند وهمیشه دربرخوردباهمدیگر مهمترازخودشان چیزدیگری نیست.وقتی اینجایی هیچکس به فکرخودش نیست.همه خود راازیاد میبرند.تمام دلها به سمت شما گردن میکشد.اینجا درجمهوری محبت شما همگان بردارند. 

    .التماس دعا.

 

نویسنده:مهدی مستوفی.            1390/6/2نوع مطلب : مذهبی، 
برچسب ها : امام رضا(ع)، ملکوت هشتم.، گنبدزردمشهد،
لینک های مرتبط :
تکتیراندازان
درباره وبلاگ

از کاربران اینترنتی که علاقمند به نویسنده شدن و استفاده از مزایای آن در این سایت هستند به سایت www.cyb24.ir مراجعه کنند
مدیر وبلاگ : رضا فرجی
مطالب اخیر
صفحات جانبی
نظرسنجی
ختم 12000 صلوات با معنیش برای تعجیل در ظهور امام زمان (عج) - خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست


آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic